O nás

Všeobecné údaje

Firma RYBHOS s.r.o. bola založená v roku 2000 a má charakter malej rodinnej firmy. Zaoberá sa chovom a predajom sladkovodných rýb, predajom krmív pre lososovité ryby, výlovom rybochovných zariadení, prepravou rýb a poradenstvom v oblasti rybárstva. Firma má sídlo v obci Skačany v okrese Partizánske, kde sa nachádza aj pstruhová farma a predajňa rýb. Ďalej firma hospodári na kaprových rybníkoch s rozlohou 9 ha. Pstruhová farma je vybudovaná na toku rieky Nitrica.

Chov a predaj rýb

Farma nemá vlastnú liaheň, z toho dôvodu nakupuje plôdik Pstruha dúhového a násadu kapra, amura a tolstolobíka. Dravé ryby sa v rybníku reprodukujú prirodzene. Na pstruhovej farme sa ročne vyprodukuje cca 10t pstruha a na kaprových rybníkoch cca 5t kapra. Celú svoju produkciu firma predá na pstruhovej farme v Skačanoch, kde sa nachádza predajňa rýb. Pstruh sa na farme predáva celoročne a ostatné ryby ako kapor, amur, tolstolobík, sumec, šťuka, zubáč, jeseter a karas len v období vianočných sviatkov.

Chov a predaj sladkovodných rýb

RYBHOS

Predaj krmív pre lososovité ryby

RYBHOS

Výlov rybochovných zariadení

RYBHOS

Preprava rýb a poradenstvo v oblasti rybárstva

RYBHOS

Otváracie hodiny

Jedinečná kvalita

RYBHOS

Čerstvé ryby

RYBHOS

Rodinný prístup

RYBHOS

Cenník

Platba len v hotovosti

Celoročná ponuka

Pstruh dúhový ,,lososový''   7,50 €/kg
Pstruh dúhový   6,50 €/kg
Jeseter 14,50 €/kg

Vianočné obdobie

Kapor   6,00 €/kg
Amur   6,30 €/kg
Tolstolobík   3,50 €/kg
Sumec 13,50 €/kg
Šťuka 13,50 €/kg
Karas   2,00 €/kg

Kontakt